تفریح المسائل و مثنوی بکارت

تفریح المسائل و مثنوی بکارت

  • 180 kr
    Unit per 
Tax included.


 

تفریح المسائل و مثنوی بکارت
هادی خرسندی
نشر باران،سوئد
  چاپ نخست : ۱۳۹۹-۲۰۲۱
978-91-85463-61-9-شابک


کتاب »تفریح المسائل« ، نگاهی طنزی و تفریحی دارد و جز به آثار آیت الله خمینی، به هیچ کتاب مذهبی نظر ندارد. تمامی نقلها دقیقاً از تألیفات ایشان است.