مجاهدین سازمان دین‌مداری که مارکسیست شد

مجاهدین سازمان دین‌مداری که مارکسیست شد

  • 250 kr
    واحد در هر 
مالیات گنجانده شده است


مجاهدین سازمان دین‌مداری که مارکسیست شد

محسن نجات حسینی

چاپ اول 1400، 2021سوئد

 در این کتاب محسن نجات‌حسینی خوانده را با فعالیت‌های سازمان مجاهدین و روند دگردیسی در اندیشه‌ی جمعی ان آشنا می‌کند

محسن نجات‌حسینی در سال 1355 از سازمان مجاهدین کنارگیری کرد و در سوئد اقامت گزید. خاطرات این نویسنده تحت عنوان «بر فراز خلیج فارس» در سال 1379 توسط نشر نی در تهران منتشر شد.