مشروطه نوین

مشروطه نوین

  • 190 kr
    واحد در هر 
مالیات گنجانده شده است


مشروطه نوین

نوشته رامین پرهام

انتشارات ساتراپ در لندن

آنچه در تتمه‌یِ بی‌پول و بی‌اقتصاد و بی‌سیاست و بی‌دفاع و بی‌اخلاق و بی‌ایمان ایران در خطر نابودی است، نه حقوق بشر است نه دمکراسی نه حکومت قانون. چرا که هیچیک از اینها هرگز در ایران اصلا وجود نداشته که امروز در خطر باشد!

 

انچه در تتمه‌ی ایران در خطر نابودی است، ته‌مانده‌ی خود ایران است.... پادشاه قانون نیست، قانون پادشاه است...