دیوالک

دیوالک

  • 180 kr
    Unit per 
Tax included.


دیوالک
داستان-خاطره
از آرمانهای نوجوانی تا زندان شهرک بندرعباس
رحمان غفوری
نشر باران، سوئد 
چاپ اول: 2024 )1403(، سوئد 

 978-91-88653-50-5
طرح جلد: آتلیه ی باران