رازگشایی از قتل کشیش‌های مسیحی

رازگشایی از قتل کشیش‌های مسیحی

  • 295 kr
    Unit per 
Tax included.


رازگشایی از قتل کشیش‌های مسیحی

ایرج مصداقی

همراه با فرحناز انامی

نشر پژواک ایران 2023

کتاب «رازگشایی از قتل کشیش‌های مسیحی»، در 405 صفحه به علاوه بخش پیوست نوشته و تنظیم شده است. 

نویسنده در مقدمه کتاب اشاره کرده است که این کتاب سه بخش و یک پیوست دارد.

بخش اول روایت نویسنده است. توصیف فضای سالهایی که قتل کشیش های مسیحی در آن رخ داد

بخش دوم گفتگو با فرحناز انامی است

بخش سوم به چون و چرای قتل کشیشها و دلایل دستگاه امنیتی برای نسبت دادن این جنایت به سازمان مجاهدین پرداخته است

این کتاب در 405 صفحه تنظیم شده است