عدالت‌خانه و ویرانگرانش

عدالت‌خانه و ویرانگرانش

  • $122.00
    Unit per 
Tax included.


عدالت‌خانه و ویرانگرانش 

ایرج مصداقی

دوره5 جلدی

جلد اول نخستین دهه های انقلاب

جلد دوم آغاز دۀ دوم انقلاب تا امروز

جلد سوم چهره های امنیتی و اطلاعاتی

جلد چهارم لاجوردی و یارانش

جلد پنجم کانون وکلای دادگستری

چاپ اول 1398 / 2019

نشر پژواک استکهلم

ISBN: 978-91-985029-4-7