از زوال باغچه‌ی داوودی

از زوال باغچه‌ی داوودی

  • 160 kr
    Unit per 
Tax included.


از زوال باغچه‌ی داوودی

رامش صفوی

نشر باران

چاپ اول 2023

آذر که سرش را روی شانه‌های ناهید گذاشته بود پس از چند دقیقه‌ای از کنار او برخاست، وارد انباری شده یک دبه بزرگ بنزین را برداشت. در مسیر خروجش از سالن در حالیکه بنزین را بر زمین می‌ریخت از در خارج شد. از پلکان پایین رفت و وارد باغ شد. برای آخرین بار عمارت و باغ را از نظر گذراند، باقی مانده بنزین را بر زمین و درختان پاشید و فندک را روشن و بر زمین انداخت: خداحافظ ای عمارت کهنه. مطمئنم که روزی نزدیک چیزی زیباتر اینجا بنا خواهد شد.
در باغ را باز کرد و به عمارت در حال سوختن نگریست. خارج شد و در را پشت سرش بست. آسمان آخرالزمانی به رنگ سرخ بود و مردم در کوچه و خیابان می‌دویدند و فریاد می‌زدند: زن، زندگی، آزادی.


رامش صفوی، نويسنده متولد تهران است.
از او تا به امروز نمایشنامه‌ای با عنوان «خیابان تاریک شماره سیزده» به زبان انگلیسی منتشر شده است. اين نمايشنامه به عنوان نمايشنامه‌ی منتخب تئاتر ملي سوئد به جشنواره تئاتر زنان شيلي ارسال و در آنجا روخوانى شد. سه رمان نیز به زبان فارسي منتشر کرده است كه از این میان، علاوه بر رمان «از زوال باغچه‌ي داوودى»، رمان «سمت سیاه زمستان» توسط نشر باران در سوئد روانه بازار كتاب شده است.