از گروه ستاره تا سازمان وحدت کمونیستی

از گروه ستاره تا سازمان وحدت کمونیستی

  • 285 kr
    Unit per 
Tax included.


از گروه ستاره تا سازمان وحدت کمونیستی
راهی به رهایی بازاندیشی یک تجربه در درون جنبش مسلحانه

شماری از فعالان
«گروه ستاره / اتحاد کمونیستی»
نشر: کتاب رها
چاپخش:‌ نشر باران، سوئد

کتاب حاضر شرحی از بخشی از تاریخ گروه ستاره و برخی از مهم‌ترین فعالیت‌های این جریان در خاورمیانه و چگونگی روابط آن با فدائیان، شکل‌گیری و سپس برهم‌خوردن پروسه‌ی تجانس و پیدایش گروه اتحاد کمونیستی است. کوشش بر این بوده که نگاه و امید این کتاب به آینده‌یی فراگروهی باشد و نه به گذشته.

این کتاب در شش فصل تنظیم شده و به توضیح تدریجی و شکل‌گیری برخی از ویژه‌گی‌های بنیادین گفتمان چپ مستقل، رادیکال، و آزاداندیش از درون جنبش چریکی ایران می‌پردازد:

۱) گروه ستاره و آغاز فعالیت در خاورمیانه

۲) گروه ستاره و ایرانیان در عراق

۳) سیاهکل و آغاز مبارزه‌ی مسلحانه

۴) پروسه‌ی‌ تجانس

۵) پایان پروسه‌ی تجانس

۶) نگاهی به شکل‌گیری و نظریات گروه اتحاد کمونیستی.