بابیه و زنان

بابیه و زنان

  • 290 kr
    Unit per 
Tax included.


بابیه و زنان  

منوچهر بختیاری

در این کتاب نویسنده به نقش زنان بابی در جنبش مشروطه و مبارزات زنان پرداخته است

از  منوچهر بختیاری در وب سایت کتاب کارنامه و تاثیر دگراندیشان ازلی در ایران موجود است.