در ستايش دليرانه زندگى كردن

در ستايش دليرانه زندگى كردن

  • 106 kr
    Enhetspris per 
Skatt ingår.


در ستايش دليرانه زندگى كردن

م شکیب

چاپ اول 2016، سوئد

 mahyashakib@gmail.com


شعر زیر از این مجموعه انتخاب شده است: 

 

وقتی مصيبت میآيد

بايد پذيرفت 

 بعضی وقتا روشنایی شکست میخورد

 مه  همه جا را می پوشاند

بعضى وقتها عمدآ بايد باخت كه از بازى بيرون  بيائيد 

و به دام می افتی و زخمى ميشويد! 

دلت گوزن ِ تير خورده اي ميشود

  که در پنهان جايى در دره ماغ میکشد

و شعله های سرخ در وجود زبانه می کشند !

درد شروع