گفتگو مسعود مافان با شهرنوش پارسی پور 28 آگوست 2019 استکهلم