فراخوان

فراخوان

  • 50 kr
    Enhetspris per 
Skatt ingår.


فراخوان

برگردان هفت گرد

آلغران

محمود مسعودی

مسعودی در درآمد کتاب نوشته است که

فراخوان ها سوزانده شد، دست و چشم و جان از این و آن ستاده شد تا این فراخوانريا، الغران، که دیگر شک در آن نیست، که تنها حقیقت یقین است، کتابی این گونه دست نازدنی شد