علیه اعدام

علیه اعدام

  • 170 kr
    Enhetspris per 
Skatt ingår.


 

علیه اعدام (در باره اعدام)

سعید مدنی قهفرخی

با مقدمه‌ی عبدالفتاح سلطانی

نشر باران، سوئد

چاپ اول: 2022 (1400)، سوئد

شابك: 1 ـ16ـ88653ـ91ـ 978

طرح جلد: آتلیه باران


سخن گفتن از مجازات اعدام - به ویژه در جوامعی چون ایران - امری بس دشوار است، این دشواری، زمانی چند برابر می شود که پژوهشگری بخواهد بیهودگی این مجازات و غیر انسانی بودن آن را اثبات کند. این تلاش با دو مانع اساسی روبرو می‌شود: از طرفی باورمندان جزم‌اندیش - که سکان بیشتر امور جامعه را در دست دارند - با لطایف الحیل مانع تراشی می‌کنند و از سوی دیگر شهروندانی که ذهنیت آنان مشحون از اطلاعات نادرست و آموزه‌های عرفی ناصحیح و تعصبات مذهبی نابجاست، سنگ‌اندازی می‌نمایند
... در پایان ذکر این نکته را ضروری می دانم که کتاب ارزشمندِ “علیه اعدام” که حاصل کوشش‌های دلسوزانه و محققانه‌ی پژوهشگر دربند و دوست فرهیخته جناب آقای سعید مدنی است گامی موثر در راستای کاهش تدریجی و نهایتاً لغو مجازات اعدام ارزیابی گردد .اینجانب به عنوان کنشگر حقوق بشر بر خود واجب می‌دانم که زحمات ایشان را قدر بدانم و مراتب سپاسگزاری خود را تقدیم نموده و توفیق روز افزون ایشان را در این عرصه آرزو کنم.
از پیش‌گفتار عبدالفتاح سلطانی