از آینه بپرس

از آینه بپرس

  • 169 kr
    Enhetspris per 
Skatt ingår.


 از آینه بپرس
شهلا شفیق
978-91-85463-79-4
 گالينگور
نشر باران
 157
 2017
 رقعي
 

شــهلا شــفيق، داســتان‌نویس و پژوهشــگر از ســال  1982در پاريــس زندگــی می‌کنــد و در عرصــه آمــوزش در زمينــه‌ی مســائل بـين‌فرهنگــی فعــال اســت. تــا بــه امــروز از او، بــه زبــان فرانســه، کتاب‌های «زن و بازگشــت اســلام» (1991) ؛ «زنان تحــت حجــاب، در برابــر قانــون اســلام» (همــراه فرهــاد خـسـرو خــاورـ 1995)؛ «انســان نويــن اســلامی ـ زنــدان سياســی در ايــران» (2002)؛»جاده‌ها و مه» (مجموعه داستان 2002)»اسلام سياسی،سکس و جنسيت در پرتو تجربه ايران» (2011) «از آينه بپرس» (رمان ،2015)انتشار يافته است.
تاکنون  از شهلا شفيق، جستارهای «زنــان و اســلام سياســی» (انتشــارات خــاوران،2000)؛ «توتاليتاريسم اسلامی، پندار يا واقعيت» (خاوران 2005)؛ «اسلام سياسی، جنسيت و جنس گونگی| (خاوران 2013)؛ و مجموعه داستان‌های «جــاده و مــه» (نــشر ســهراب،1998)؛ «ســوگ» (خاوران2000)  و  «ازآنجا و از اينجا» (خاوران 2010) بــه زبــان فارســی منتـشـر شــده اســت.

خانم منیرو روانی‌پور نویسنده، در صفحه فیس‌بوک خود در باره رمان از آینه بپرس شهلا شفیق چنین نوشته است:

صحنه پایانی مهمانی اخر کتاب شهلا شفیق ،" از اینه بپرس "
یکی از زیباترین و هولناک ترین صحنه های ادبیات فارسی زبانه
من هیج جا نخواندم ودر هییچ فیلمی چنین صحنه غریبی ندیدم
این کتاب باید بررسی بشه و من حتما درجلسه کتابخوانی کتاب را به بحث وبررسی می گذارم
حتما دلم می خواد درباره ش حرف بزنم
حتما
درصفحه 74 متوجه شدم که شخصیت اصلی این داستان درواقع گرته برداری از غزاله علی زاده ست ...
شک ندارم
هرچند نگاه من با نگاه شهلا متفاوته اما
این زن سیه پوش مو سیاه
ونویسنده که برای درمان سرطان سینه اش به پاریس می رود
غزاله ست
وقتی برگشته بود دیدمش
اوه ..چه تبحری دارد نویسنده و چه جراتی که توانسته از یک موجود واقعی یک نماد و یک شخصیت داستانی بسازه
حرف دارم زیاد
خیلی حرف دارم
خیلی
این زن سیاه پوش هم متوسل به قران می شود هم مدرن است
محشر کبراست صحنه قران خواندنش
مرسی شهلا شفیق