از او سخن می‌گویند: شهین توکلی

از او سخن می‌گویند: شهین توکلی

  • 170 kr
    Enhetspris per 
Skatt ingår.


از او سخن می‌گویند: شهین توکلی 
با همیاری ناصر مهاجر - وحید توکلی
نشر باران، سوئد

شهین توکلی باز‌مانده‌ای از نسل نخستین چریک‌های فدایی خلق بود. او هم در رژیم محمد رضا شاه پهلوی و هم در جمهوری اسلامی، زندانی شد. زندگی‌اش را در ایران گذراند؛ و در مهر ماه ۱۴۰۰ در‌گذشت.
او با مرگ خود انبوه سوگوارانی را به جای گذاشت که بسیاری‌شان او را «انسانی استثنائی» خوانده‌اند و مرگ او را، داغ بزرگ زندگی خود دانسته‌اند.

«مرگ شهین، نقطه‌ی پایان یک زندگی شگفت‌انگیز است. شگفت‌انگیز از آنرو که، هم بنیاد برابری‌طلبانه‌ی زندگی او، و هم داربست اخلاقی آن زندگی در تناقضی چشمگیر با مبانی اخلاقی- ایدئولوژیک حاکم براین دنیا قرار داشت. شگفت‌انگیزاز آنرو که این زندگی بگونه‌ای تراژیک ناهمخوان با زمانه بود...»

این کتاب، تلاشی‌ است برای ترسیم سویه‌هایی از شخصیت او، از نگاه یاران، دوستان و آشناینش.