انهدوانا

انهدوانا

  • $17.00
    Enhetspris per 
Skatt ingår.انهدوانا 
گزيده 109 شعر از 17 شاعر ايرانى خارج از كشور به همراه مقاله‌هايى دربارۀ شعر و نمونه‌هايى از
شعر جهان
نشر باران، 1377
به كوشش و ويرايش: بهنام باوندپور