بیرے مان کَلاتان

بیرے مان کَلاتان

  • 200 kr
    Enhetspris per 
Skatt ingår.


بیرے مان کَلاتان
اَزیز دادیار
پێشگال

نشر باران/ دانشگاه آپسالا

 

اے رُمان‌گۆنگێن سرگوَستئے نبیسگ چُش اَت، وهدے که من کراچیا سَکّ نادَر و تهنا، وتی سیاسی دَرانڈێهیئے رۆچان گوازێنگا اتان، مان یک پِرگِنَگے شَراپی گۆٹ نامێن که بلۆچی پُلّێن بازارے اَت، نِشتگ‌اتان، همۆدا منی اندێشئے زِهدانا نِشت.

مان اے بلۆچی گۆٹا، چه گۆرگێجانی کهۆل و هاندانا هئیدر نامێن مردێا منی آ سَکّی‌سۆریانی اُلّ و بار بَڈّا جَت و گۆن بلۆچی دۆداێن مئیارداریے، تان دو سالا گۆن وت جَلِّت.

من، وتی آ تهناییا، رۆنِندان دێم په شامئے وهدا یک هُرد و کَسانێن هۆٹلێا نِشتان و گۆن لهتێن چه واجه هئیدرئے دۆستێن سنگتان، چاهے وارت و گَپ و رَپ و پوتّاریے کرت.