دمکراسی رادیکال

دمکراسی رادیکال

  • 74 kr
    Enhetspris per 
Skatt ingår.


دموكراسي راديكال نوشته محمد رفيع محموديان با مقدمه‌اي ده صفحه‌اي آغاز مي‌شود و با چهار مقاله‌ي «مفهوم دموكراسي»، «دو الگوي دموكراسي»، «دموكراسي، جامعه‌ي مدني و روابط وساطت يافته‌ي مدني» و «درماندگي در اوج قدرت، جايگاه انسان معاصر در تاريخ» ادامه مي‌يابد. محموديان در مقدمه‌اش مي‌نويسد: «امروز بيش از هرگاه ديگر طرح الگوي راديكال از دموكراسي ضروري مي‌نمايد. طرح چنين الگويي، تاكيد بر اينكه دموكراسي تنها آنگاه كه مستقيم و مشاركتي است از اصالت برخوردار است، بدون شك بحث انگيز است و ديدگاه قدرتمداران و محافظه كاراني را كه به وضعيت موجود قانع هستند و آن را به نام دموكراسي به عموم مردم ارائه مي‌دهند، به چالش مي‌خواند.» در راه اين چالش، محموديان مفاهيم گوناگون را تعريف مي‌كند، به مدل‌هاي شناخته شده و تاريخي‌ي دموكراسي نظر مي‌اندازد، به جنبش‌هاي دموكراسي طلبانه‌ي دو دهه‌ي اخير سر مي‌زند و سرانجام بر اين باور تاكيد مي‌كند كه: «اين فقط الگوي دموكراسي مستقيم مشاركتي است كه امكان دخالت‌گري و اعمال اراده‌ي سياسي را براي افراد فراهم مي‌آورد.» برگرفته از سنگ 8 و 9