شعر و فلسفه­‌ی هولدرلین

شعر و فلسفه­‌ی هولدرلین

  • 64 kr
    Enhetspris per 
Skatt ingår.


كتاب با پیشدرامدی از مهدی شاد آغاز می‌شود و سپس 10 شعر از فریدریش هولدرلین با برگردان مهدی شاد آمده است. شعر چیست؟ اثر مارتین هایدگر مقاله‌ی بعدی است، مقاله‌ی بعدی از مارتین هایدگر به نام «ذات سرایش‌ هولدرلین» و در پی آن مقاله‌ی مهدی شاد تحت عنوان شعر و فلسفه‌ی هولدرلین پایان بخش این كتاب است.