صد و شصت سال مبارزه با آیین بهایی

صد و شصت سال مبارزه با آیین بهایی

  • 220 kr
    Enhetspris per 
Skatt ingår.


نویسنده: وهمن، فریدون
 
978-91-85463-37-4شابک:
نوع جلد: گالينگور
ناشر: نشر باران
تعداد صفحات: 687
تعداد جلد: 1
سال چاپ: 2009
سایز کتاب: رقعي
ویرایش: اول
مکان: استكهلم
وزن: 1000


اگر بخواهيم از دوجنبش مهم ايران از دوران قاجار تا به امروز را نام ببريم، قطعا يکی نهضت بابی و بهائی که در سال ۱۸۴۴ ظهور کرد، و ديگری نهضت مشروطيت ايران که قريب پنجاه سال بعد از ظهور بهائيت، به صورت نهضتی ملی و سياسی سر بلند کرد و خواستار مشروطيت و حکومت قانون در کشور شد. تاريخ صد و شصت سال اخير ايران در واقع تاريخ مبارزهء روحانيون برای خنثی نمودن و نابود ساختن اين دو نهضت و اين دو فکر بوده است: يکی فکر مشروطيت که خواستار آزادی وجدان، حکومت قانون و تساوی مردم در قانون و امثال آن بود و ديگر دين بهائی که بديلی برای تفکرات دينی پيشين ارائه می‌نمود. مخالفت ملّايانی مانند شيخ فضل‌ الله نوری با مشروطيت و هم دستی او با محمد علی شاه در به توپ بستن مجلس، و سپس آوردن متممی بر قانون اساسی که بسياری از دستاوردهای مشروطه طلبان را از بين می‌برد، از نمونه‌های اين دشمنی با روح مشروطيت بشمار می‌آيد. با بهائيت نيز از همان آغاز مبارزه‌ای خونين از سوی روحانيت صورت گرفته است و در بلواهای بهائی کشی هزاران نفر را به اين جرم کشتند و با تبليغاتی که از منابر و مساجد می‌شد اين دين را ساختهء روس و انگليس معرفی نمودند. اين مبارزه در دوران پهلوی‌ها به صورت‌ های گوناگون با افت و خيزهايی ادامه يافت و در پشت همهء آن‌ها دست ملّايان ديده می‌شد. و حال در حکومت اسلامی به وسيع ترين و بيرحمانه‌‌ترين نوع به قصد محو کامل اين دين از ايران و حافظهء ايرانی ادامه دارد. در اين کتاب که در دوبخش تنظيم شده، با مطالبی از جمله در بخش نخست: معمّای بهائيت، دلايل مخالفت با ديانت بهائی، مبارزه با بهائيان در دورهء قاجاريه، بهائيان در دوران پادشاهی رضا شاه پهلوی، بهائی ستيزی در دوران محمد رضا شاه پهلوی و ... و در بخش دوم: جمهوری اسلامی در روياروئی با جامعهء بهائی ايران، بهائی آزاری در روزهای آخر رژيم شاه، بهائيان نخستين قربانيان ظلم در جمهوری اسلامی(در اين بخش با نام ونشان قربانيان بهايی در دوران رياست بازرگان، رجايی، خامنه‌ای تا امروز و احمدی‌نژاد؛ اسامی همه‌ی کشته‌شدگان و قربانيان اسم برده شده است) ودر نهايت: دادخواهی بهائيان به مراجع بين‏المللی کتاب در ۶۹۰ صفحه تنظيم شده است