کتاب دمکراسی در قرن ۲۱

کتاب دمکراسی در قرن ۲۱

  • 320 kr
    Enhetspris per 
Skatt ingår.


کتاب دمکراسی در قرن ۲۱ 

گردآورنده و تدوین: حسین مولا

کتاب دمکراسی در قرن ۲۱  نظر و دیگاه ۱۰ نویسنده جهان است

هر یک از آنها دید گاه و تحقیقات خود را در باره دمکراسی به نگارش آورده‌اند.

 

  • آنتونی گیدنز:

           دو نظریه درباره برقراری دمکراسی

آنتونی گیدنز

محبوبیت دمکراسی

یک نظر دیگر

مشارکت، نمایندگی و گفت‌وگو

دمکراسی چیست؟

 گفت‌وگویی

دمکراسی و مسئله‌ی همبستگی

دمکراسی، نابرابری و قدرت

زندگی و آثار آنتونی گیدنز

 

  • یان آرت شولت :

                جهانی شدن دمکراسی / عدم دمکراسی

یان آرت شولت

نکات اصلی

جهانی شدن و دمکراسی از طریق دولت

دمکراسی نیمه‌دولتی

دمکراسی فوق دولتی: حکومت‌های منطقه‌ای

دمکراسی فوق دولتی: حکومت‌های فراجهانی

دمکراسی از طریق بازارهای جهانی

دمکراسی از طریق ارتباطات جهانی؟

دمکراسی از طریق جامعه‌ی مدنی جهانی؟

نتیجه‌گیری

یان آرت شولت  

۳ ـ     الوین تافلر؛ 

         دمکراسی قرن بیست‌ویکم

الوین تافلر

به پدران و مادران بنیادگذار

قدرت اقلیت

دمکراسی نیمه مستقیم

توزیع تصمیم‌گیری

نخبگان در حال گسترش

منازعه بزرگ آینده

خصوصیات هواخواهان موج سوم را به‌آسانی نمی‌توان ترسیم کرد

سرنوشتی که باید ساخت

تافلر را در آینه تافلر بخوانیم

ریشه‌های فکری تافلر

سه دوره تمدنی ازنظر تافلر

به‌سوی عصر تاریک‌اندیشی جدید می‌رویم  

۴ ـ     ساموئل هانتینگتون:

          چگونه؟ خصوصیات دمکراسی شدن

ساموئل هانتینگتون

نخستین موج دمکراسی شدن

نخستین موج برگشت

دومین موج برگشت

موج سوم دمکراسی شدن

موضوعات دمکراسی شدن

آیا این موضوعات مهم و قابل بحث است؟

نشانه مشخص دمکراسی شدن در موج سوم

مصالحه و مشارکت سازش صلح‌آمیز

انتخابات: شگفتی‌ها و حالات آن

کاهش خشونت

سطح پائین خشونت در این تغییر رژیم‌ها گویای چیست؟

ساموئل هانتینگتون کیست؟ 

۵ ـ        مایک مانین:

             موضوعات جهانی و چالش در برابر آیین دمکراسی

مایک مانین

مقدمه

وجود برخی پیوندهای آزاردهنده

مدل‌های دمکراسی

دمکراسی، جهانی شدن و سیل دشواری‌های نظام‌های دیرپای لیبرال

پیروی از «دولت - علت؟»

دمکراسی با روش ایتالیایی؛

تغییرات دمکراتیک در گستره جهانی

دمکراسی‌سازی به‌مثابه یک فرایند

گسترش فشارهای جهانی بر تداوم حرکت در مرحله گذار و تثبیت دمکراسی

روند دمکراسی‌سازی و انطباق ساختاری

روند دمکراسی‌سازی در اروپای مرکزی و شرقی

فرایند دمکراسی‌سازی در جهان سوم

تثبیت دمکراسی در آفریقای جنوبی

نتیجه‌گیری

۶ـ     دیود هلد:

         قطبی شدن جدید آرمان‌های دمکراتیک

دیود هلد

قانون، آزادی و دمکراسی

مشارکت، آزادی و دمکراسی

امروزه دمکراسی باید به چه معنا باشد؟

اصل خودمختاری

تدوین اصل

میراث کلاسیک و نظریه‌ی دمکراتیک معاصر

دمکراسی: فرایندی دوسویه

خودمختاری دمکراتیک

مشارکت: یک اجبار؟

شرایط عمومی

سیاست و عرصه‌ی خصوصی: عرصه خصوصی چیست؟

برابری: پایان تمامی مالکیت خصوصی؟

برابری شرایط: جباریت یکسانی

آزادی: آزادی محدود؟

مشروعیت: آیا خودمختاری دمکراتیک مشروعیت سیاسی ایجاد می‌کند؟ 

  ۷ ـ      جوزف یوجین استیگلیتز:

             دمکراتیک کردن جهانی شدن

جوزف یوجین استیگلیتز

دمکراتیک کردن جهانی شدن

افزایش نابرابری و تهدید منبع یابی بیرونی

پاسخگویی به چالش‌های جهانی شدن

نارسایی دمکراتیک

واکنش به نارسایی دمکراتیک

دستیابی به توازن جدید

چندین آرمان در معرض خطر است

جوزف یوجین استیگلیتز 

۸ ـ       مانوئل کاستلز:

            سیاست اطلاعاتی و بحران دمکراسی

مانوئل کاستلز

مقدمه: سیاست جامعه

رسانه‌ها به‌منزله فضای سیاست در عصر اطلاعات

سیاست و رسانه‌ها: حلقه اتصال شهروندان

سیاست نمایشی و بازاریابی سیاسی: مدل آمریکایی

آیا سیاست اروپا در حال آمریکایی شدن است؟

عوام‌گرایی الکترونیک در بولیوی

سیاست اطلاعاتی در عمل

بحران دمکراسی

نتیجه: بازسازی دمکراسی؟

زندگی‌نامه مانوئل کاستلز

نظریه‌پردازی

سه‌گانه عصر اطلاعات

فضای جریان‌ها و فضای مکان‌ها  

۹ ـ       اریک فروم:

             آزادی و دمکراسی

اریک فروم

آزادی و دمکراسی

اندیشه‌ی فردبودن

آزادی و خودانگیختگی

زندگینامه اریک فروم

روانکاو، فیلسوف، تاریخ‌دان و جامعه‌شناس

کودکی آشفته

در جستجوی پاسخ‌ها 

۱۰ ـ        فرانسیس فوکویاما:

               چرا دمکراسی گسترش یافت؟

فرانسیس فوکویاما

چرا دمکراسی گسترش یافت؟

بینش مارکس

کاتونیت احزاب سیاسی

رشد اقتصادی، بسیج اجتماعی و دمکراسی

مسیر طولانی دمکراسی

برهان‌های اقامه شده علیه دمکراسی

از انقلاب‌های 1848 تا بهار عربی

طبقه متوسط و آینده دمکراسی

آینده دمکراسی

بازنگری در قانون مالتوس

فوکویاما کیست؟