Karin, Forough- en själ, två språk

  • 150 kr
    Enhetspris per 
Skatt ingår.


Karin, Forough- en själ, två språk Dikter 170 sidor ISBN: 91-88296-83-0

En själ, två språk är en utgåva av Boyes dikter på svenska med persisk översättning och Forough Farrokhzads dikter på persiska i svensk tolkning. De svenska översättningarna av Farrokhzads dikter är mycket bra - för den som behärskar persiska är det spännande att jämföra original och tolkning då texterna är placerade bredvid varandra. Den svenska texten följer tätt inpå den persiska, men tar sig ändå de friheter som krävs för att skapa en behaglig dikt på svenska.

Översättarna har inte försökt efterhärma originalens rim, i de fall sådana förekommer, men har försökt bibihålla något av originalens stroflängd och rytm. Resultatet är den hittills bästa samlingen av Farrokhzads dikter det svenska språket känner. Tyvärr redogör inte författarna för från vilka samlingar dikterna kommer, men det rör sig om ett brett urval där alla författarens centrala teman - frihetstörst, uppror och uppbrott, kärlek, passion och erotik, längtan, svårmod och religiöst tvivel - finns representerade.

Farrokhzads vackra bildspråk kommer fram på ett behagligt sätt i Carlssons och Moghadams översättningar. Persisk poesi riskerar lätt att bli alltför tyngd av adjektiv i översättning, dessutom använder sig den iranska poesin av ett språk och bildspel som riskerar uppfattas som allt för anspänt och högtravande i jämförelse med svensk lyrik, men dessa tolkningar hittar oftast en fin balans:

Ur: Nattsaga

Som en vakt med fanan höjd
kråmar sig natten genom den sömniga staden.
Husen med sina trolska ljus
tvingar ett efter ett fram en avskedskyss.

[...]

En skön hand öppnar mjukt en port,
i gränden ilar ett febrigt ögonkast.
Gränden tiger, och i mörkret
ljuder inga fotsteg bakom muren.

Vinden naken, doftrik sveper fram
trycker sin regnvåta kropp mot hallens.
I husets tystnad ljuder deras andetag,
deras skälvande och skrämda glädjestön.

Simon Sorgenfrei